RI District 2290


Velkommen til arkiv sidene for

 Holmestrand Rotary Klubb

for perioden fra og med februar 2001
 og frem til og med desember 2023

Månedsbrev  -  Organisasjon     -   Bilder og arrangementer

Utdeling av ÆresNysgjerrig og 
Statutter for utdeling av Æres Nysgjerrig

Hjelpeprosjekter 
I Uganda - NSIMBI Education Centre og vi deltar også i Rotary sitt hjelpeprosjekt i Ukraina

Referat fra Medlemsmøter   -  Referat fra Peismøter  -  Referater fra Styremøter

Medlemsoversikt i Excel med bilder av medlemmene

Medlemsoversikt i PDF med bilder av medlemmene

Medlemsoversikt


Årsrapport 2015 - 2016  -   Treårsplan 2020 - 2023 -  Klubbens mål og planer 2016 - 2017

Vedtekter for Holmestrand Rotary klubb - Medlemsundersøkelsen 2015

Utdeling av Æresmedlemskap Udeling av PHF

Referat 60 års Jubileums feiringen  RotaryJubileumsskrift_fra_1999

Prosjekt Skratt-kammeret  -  Skjema for moms kompensasjon  -  Regnskap

Norsk Rotary håndbok    -    Håndbok for Holmestrand Rotary klubb i PDF og Word
 

Den ansvarlige for disse arkivsidene er og har vært: Bjørn Nymoen bnymoen@live.no

  Tilbake til Holmestrand Rotary sine Nye Internett sider