Holmestrand Rotary Klubb Månedsbrev


Gamle månedsbrev 2023
Januar Februar og Info om Torskeaften og Info om aksjon Ukraina - Mars - April - Mai - Juni og Juli - Ekstra sommer nummer - August  - September - Oktober November - Desember

Gamle månedsbrev 2022
Januar Februar Mars April  Mai Juni og Juli August September Oktober November Desember 2022 og Julemeny 13.12. Desember 2022  og Extra Julenummer

Gamle månedsbrev 2021
Januar Bilde med: Opptak Hans Julemøte - Gevinster   Februar  Mars  April  Mai  Juni - Juli Ekstra sommer nummer Juli  August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2020
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2019
Januar Februar Mars April Mai Juni og Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2018
Januar Februar Mars April Mai Juni og Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2017
Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2016
Januar Februar Mars April Mai Juni og Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2015
Januar Februar Mars April Mai Juni / Juli August  September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2014
Januar Februar Mars April Mai Juni / Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2013
Januar  Februar Mars April Mai Juni og Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2012
Januar Februar Mars April Mai Jun/Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2011
Januar Februar Mars April Mai Juni / Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2010
Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2009

Januar  Februar Mars April Mai Juni og Juli August September  Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2008
Januar Februar Mars April Mai  Juni og Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2007
Januar Februar Mars April Mai Juni / Juli  August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2006
Januar Februar Mars April Mai Juni / Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2005
Januar Februar Mars April Mai Juni / Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2004
Januar Februar Mars April Mai Juni og Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2003
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2002
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

Gamle månedsbrev 2001

Januar Februar Mars April Mai Juni  Juli   August   September  Oktober  November Desember