Oversikt over bilder og arrangementer i Holmestrand Rotary Klubb

Bilder fra Generalforsamlingen med valg av ny president den  21.06.2022 med utdeling av 2 Paul Harris
Bilder fra Julemøte 14.12.2021
Bilder fra presidentskifte den 16.06.2020
Opptak av nytt medlem 16.06.2020 - Ulf Gran
Utdeling av Paul Harris 16.06.2020 til Timmy Breen Nilsen - Terje Karlsen - Martin Westbye- Jon Petter Helgestad
Opptak av nytt medlem Tirsdag 25.06.2019 - Selma Hadzic
Opptak av nye medlemmer Tirsdag 26.06.2018 - Linda Brakstad Glenne og Martin Sagen
Utdeling av Paul Harris til tidligere kirkeverge Yngve Berntzen
Møte 29.11.2016 der den store PEPPERKAKEBAKING på Holmestrand Videregående Skole foregikk.
Bilde fra møte 28.06.2016 med president skifte, utdeling av 2 Paul Harris og opptak av 2 nye medlemmer
Utdeling av Paul Harris Fellow til Øyvind Haugen den 28.06.2016
Utdeling av Paul Harris Fellow til Ivar Jon Tunheim den 23.06.2016
Bilder fra presidentskifte den 30.06.2015
Utdeling av Paul Harris Fellow til Ulf Sundling den 30.06.2015
Utdeling av Paul Harris Fellow til Håkon Fæste den 17.06.2014
Bilde fra presidentskifte den 17.06.2014
Bilder fra Guvernør besøket i Holmestrand Rotaryklubb 27.11.2013
Guvernør 2013 / 2014 tale på møte i Holmestrand Rotaryklubb 27.11.2013
ÆresNysgjerrig ble tildelt Runar Bekkeseth på åpningen av kulturfestivalen 8. juni 2013
Jubileum Sande Rotary Klubb 2012
Sang diktet av Øistein til Jule-avslutningen 2012 "Til begravelsen av Rotary som herreklubb"
GSE besøk i mai 2011 USA - Holmestrand
Besøk av Biskop Laila Riksaasen Dahl 29.11.2010
Hans Arne Risnes overtar som president 21.06.2010
21.06.2010 Godord + vin til Ivar Jon, Johan Henrik og Magne for ekstra god innsats i Rotary året

Æres Nysgjerrig ble tildelt Edel Marie Haukeland på åpningen av kulturfestivalen 12. juni 2010
Vice President Marketing and Business Development  Audun Lødemel i Norman Data Defense -
holder den 7. Juni 2010 foredrag om datavirus kan forårsake en elektronisk pandemi

Vi har foredrag om Europarådet, som institusjon av Sten Lundbo 31.05.2010
Bildet tatt av Arild Sundt under Rotary møte 11. januar 2010
Bilde ble tatt til 60 års jubileumet i 2009
Bilder fra Round Trip høsten 2009
Jan Sollid overtar som president den 29.06.2009
ÆresNysgjerrig ble tildelt Roar Grønvold på åpningen av kulturfestivalen 6. juni 2009
Fra møte 9. mars 2009 med foredrag av Gunnar "KJAKAN" Sønsteby i samarbeide med HoOF.
Fra møte 18.08.2008 mitt møte med Sjømannskirken ved Jan Stellef Rønningen
Fra møte 4. August 2008 der vi var på besøk hos det Norske Dhammakaya samfunn i Holmestrand
Lars Tveito overtar som president den 30.06.2008
Æres Nysgjerrig ble tildelt Thove Bringaker på åpningen av kulturfestivalen 7. juni 2008
Bjørn Nymoen overtar som president den 25.06.2007
Espen Andresen overtar som president den 26.06.2006
12. Juni 2006 - Thove Bringaker snakker om de som har det vanskeligst i Holmestrand
23. januar 2006 holdt avdelingsdirektør Robert Kvile fra Utenriksdepartementet foredrag.
Julemøte i Galleriet, generalforsamling og chartring av nytt medlem
Besøk av Per Egil Hegge den 07. November 2005
Besøk av Ambassadør Eivinn Berg den 10. Oktober 2005
Besøk i Stortinget 19. September 2005

Jon Helgestad overtar som President 20.Juni 2005
Besøk hos Hydro 13.Juni 2005
Vår flotte 100 års fest på Eidsfoss hovedgård 05.Februar 2005
Ny medlemmer som opptaes 20.12.2004 Hans Arne Risnes og Beint Saghus
Terje Karlsen overtar som president for 2004 / 2005
Bilde er tatt på en meget hyggelig "grisefest" hos Jon den 11.06.04

Bilde ble tatt til 50 års jubileumet i 1999 og historisk matrile om klubbens første 50 år

Bilder fra Generalforsamlingen med valg av ny president den  21.06.2022 med utdeling av 2 Paul Harris

En flott sommerkveld på Reidvin tunet i HillestadVår nye president f.o.m. 01.07.2022 Selma Hadzic får kjede og nål fra avgående president Per Halvor Rønningen


Utdeling av Paul Harris til Jan Sollid og Lars Tveito


Bilder fra Julemøte 14.12.21

  
På grunn av korona situasjonen var dette et Teams møte med noen få deltagere i salen.

     
Beathe Nymoen og Ranveig Saaghus
ble tatt opp som nye medlemmer.                Det tradisjonelle julelotteriet ble også avholdt.


Bilder fra presidentskifte den 16.06.2020 der Stig Kløvstedt overrekker presidentkjede og nålen til president Heidi Hammervik for 2020/2021
          

     
 


Heidi introduserer dele av sitt nye styre for 2020/2021

Opptak av nytt medlem 16.06.2020 - Ulf Gran

Ord fra presidenten Stig Klovstedt til Ulf Gran ved opptaket

Utdeling av Paul Harris til Timmy Breen Nilsen - Terje Karlsen - Martin Westbye- Jon Petter Helgestad

Overrekkelse av diplom og nål med begrunnelse fra president Stig                        Dato 16.06.2020

Opptak av nytt medlem Tirsdag 25.06.2019
Da ble Selma Hadzic tatt opp som nytt medlem med fadder Espen Andresen, sammen med president Tom Johansen

Opptak av nye medlemmer Tirsdag 26.06.2018
Da ble Linda Brakstad Glenne tatt opp som nytt medlem med fadder Marit Foss og Martin Sagen med fadder Torstein Sagen

Utdeling av Paul Harris til tidligere kirkeverge Yngve Berntzen

Paul Harris Fellow Recognition, PHF Paul Harris var en av fire grundere bak Rotary som ble stiftet i 1905 i USA. Paul Harris Fellow Recognition,
PHF, er en hedersbevisning som først ble etablert av Rotary i 1957. Den utdeles av Rotary klubber for å hedre en rotaryaner eller ikke-rotaryaner
for sitt virke i Rotary eller for sitt samfunnsganglige arbeid. Denne hedersbevisningen er tidligere blitt utdelt til flere Rotaryanere i Holmestrand, men ennå ikke til noen ikke-rotaryanere.

Holmestrand 08.05.18 Toralf Cock, President i Holmestrand Rotary sine overleverings hilsen ved utdelingen:
Yngve Berntzen Etter å ha sett på hva du har stått for så langt har vi besluttet at vi for første gang skal gå utenom våre egne rekker ved å utdele den til deg Yngve.
Du har vært leder av Kirkekontoret i Holmestrand Kommune i mer enn 15 år. En lederposisjon av Kirkekontoret over lang tid vil normalt alene ikke kvalifisere til vår PHF utmerkelse,
men det er hva du som leder i denne posisjonen har fått utrettet vi er imponert over og som vi ønsker å hedre. Som daglig leder har du utenom den daglige driften av
Kirkekontoret også vert initiativtaker og leder av opprustning og modernisering av alle våre tre tidligere meget nedslitte kirker i kommunen. Hillestad Kirke og
Holmestrand Kirke fremstår nå begge som to praktbygg og Botne kirke er nå under restaurering under din faglige ledelse for å komme på samme nivå.
Resultatet av disse arbeidene er blitt lagt merke både nasjonalt og internasjonalt. Fra Norge har både Fylkesmannen i Vestfold og Riksantikvaren i Norge
tatt sine staber med til kirkene for å beskue og beundre det faglige resultatet av restaureringen. Kirkene er av samme grunn også besøkt av en rekke andre grupper fra inn- og utland.
Det er ikke bare det faglige resultatet som er blitt lagt merke til, men også at restaureringen er blitt gjennomført innenfor de budsjetterte rammene.
Likeså har du også sørget for at kirkegården rundt Botne kirke har fått en stor utvidelse til en kost ned mot 1/3 av de normale kostnader for slike utvidelser.
Senest har du også bidratt til at Botne kirke har fått sitt eget «menighetshus» ved at «speiderhuset» like ved nå er pusset opp og i daglig bruk.
Ditt ferskeste prosjekt har vi registrert skal være å bygge en kirkestue i tilknytning til Holmestrand Y-kirke.
Det er sikkert også andre saker som vi burde fremheve, men vi synes disse dokumenterte resultatene alene er så imponerende
at vi for første gang har valgt å gå utenom våre egne rekker ved utdeling av vår PHF hederspris. forening. Vi ønsker alle å gratulere deg med vår PHF hederspris.

Møte 29.11.2016 der den store PEPPERKAKEBAKING på Holmestrand Videregående Skole foregikk.

Møte 28.06.2016 med president skifte, utdeling av 2 Paul Harris og opptak av 2 nye medlemmer
Presidenten 2015-2016 takker av


Utdeling av Paul Harris Fellow til Øyvind Haugen den 28.06.2016


Utdeling av Paul Harris Fellow til Ivar Jon Tunheim den 23.06.2016
Begrunnelse for utdelingen

Utdeling av Paul Harris Fellow til Ulf Sundling den 30.06.2015

Utdeling av Paul Harris Fellow til Håkon Fæste den 17.06.2014

 

GSE besøk mai 2011 USA - Holmestrand
Her finner dum mer info og bilder fra dette besøket
 
Besøk av Biskop Laila Riksaasen Dahl 29.11.2010 Referat fra besøket


Hans Arne Risnes overtar som president 21.06.2010


21.06.2010 Godord + vin til Ivar Jon, Johan Henrik og Magne for ekstra god innsats i Rotary året 2010

Bildet tatt ved utdelingen av Æres Nysgjerrig som ble tildelt Edel Marie Haukeland
på åpningen av kulturfestivalen 12. juni 2010Vice President Marketing and Business Development  Audun Lødemel i Norman Data Defense
holder den 7. Juni 2010 foredrag om datavirus kan forårsake en elektronisk pandemiVi har foredrag om Europarådet, som institusjon av Sten Lundbo 31.05.2010


Bildet tatt av Arild Sundt under Rotary møte 11. januar 2010

Bilde ble tatt til 60 års jubileumet i 2009
    
Da President Jan Sollid dessverre var syk så            Kveldens Toastmaster Jan Arne Rønningen sørget
holdt Incoming President Hans Arne Risnes              for gode historier og at tidsskjema ble holdt
kveldens hovedtale

  
Distrikt 2290 sin Guvernør Fred Schwabe-Hansen     Utdeling av Paul Harris Fellow til:
gratulerte klubben med sine 60 år.                              Espen Andresen og Bjørn Nymoen


Bilder fra Round Trip høsten 2009
Holmestrand Rotary klubb tok i mot og huset i alt 13 ungdommer på Round Trip i sommer. De 9 jentene og 4 guttene kom fra 11 ulike nasjoner. Oppholdet strakte seg fra 16.- 21. august.

Round Tripen gikk veldig greit av stabelen. Sommerens lunefulle værguder valgte å samarbeide. Ungdommene oppførte seg eksemplarisk. Klubben hadde lagt opp et flott program med utflukter til bl.a. Oslo og Horten. Klubbmedlemmene stilte som vertsfamilier og tok seg av ungdommene både med husrom og måltider. Andre stilte opp og bidro under dagsprogrammene. Seiltur på fjorden hørte selvsagt med!

Gjestene presenterte seg på klubbens faste mandagsmøte. Å oppleve samholdet mellom ungdommer fra ulike kulturer og med ulik religion, var givende. Etter oppholdet i Holmestrand fortsatte de 13 Norges-entusiastene turen i Skien og Kristiansand (ijt).

(foto: ivar j.t. og tor t.)
  
Arthur - fransk sjarmør og spilloppmaker                Samvær utenfor - etter møtet

  
Christine fra Belgia presenterer seg og forklarer        President Jan Sollid hilser gjestene på Rotarys
hvorfor turvalget falt på Norge                                 faste mandagsmøte


  
 Hyggestund inne på Holmestrand fjordhotel            Tom, Philip og Agata "on arrival"

          
Kon Tiki-museet scoret hakket bedre enn                Venninnene Tom og Agata inntar frokost
Vikingskip-museet. I sum slo Oslo-turen,
også med sveip oppå Opera-taket,
veldig godt an.

Jan Sollid overtar som president den 29.06.2009
  ÆresNysgjerrig ble tildelt Roar Grønvold på åpningen av kulturfestivalen 6. juni 2009


Fra møte 9. mars 2009 med foredrag av Gunnar "KJAKAN" Sønsteby i samarbeide med HoOF.

Fra møte 18.08.2008 mitt møte med Sjømannskirken ved Jan Stellef Rønningen


Møte 4. August 2008 der vi var på besøk hos det Norske Dhammakaya samfunn

Lars Tveito overtar som president den 30.06.2008

ÆresNysgjerrig ble tildelt Thove Bringaker på åpningen av kulturfestivalen 7. juni 2008

Bjørn Nymoen overtar som president den 25.06.2007

Espen Andresen overtar som president den 26.06.2006

12. Juni 2006 - Thove Bringaker snakker om de som har det vanskeligst i Holmestrand

Den 23. januar 2006 så hadde vi et meget spennende møte med Borre Rotary klubb som gjester. Avdelingsdirektør Robert Kvile fra Utenriksdepartementet hold et meget interessant foredrag om Nordområdespørsmål og Barentshav-problematikk

Julemøte i Galleriet i Kvartal Langgaten, generalforsamling og chartring av nytt medlem
Runar Farnes taes høytidelig opp av President Jon Helgestad
og fadder Terje Karlsen bivåner at alt går riktig for seg

Besøk av Per Egil Hegge den 07. November 2005


Besøk av Ambassadør Eivinn Berg den 10. Oktober 2005
Han holdt et spennende foredrag om EU og Norge 

Besøk i Stortinget 19. September 2005

Her er vi samlet på utsiden av Stortinget

Fra omvisningen i Stortingssalen

Her var det mye spennende som har foregått President Jon overrakte en Jubileums Cognac til 
Stortinges direktør Hans Brattestå
 som takk for en utrolig interessant omvisning

Jon Helgestad overtar som President 20.06.05

Jon Helgestad overtar kjede og nål fra Terje Karlsen Jon takker Terje for et meget aktivt år med 100 års markering og aksjon 1000 års stedet Nysgjerrig

Besøk hos Hydro 13.06.05

    

Ny medlemmer som opptaes 20.12.2004
Hans Arne Risnes og Beint Saghus

Terje Karlsen overtar som president for 2004 / 2005


Bilde er tatt på en meget hyggelig "grisefest" hos Jon den 11.06.04

Bilde ble tatt til 50 års jubileumet i 1999

Historisk materiale om klubbens første 50 år