Statutter for utdeling av Æres Nysgjerrig                     Her finner du mer info om Nysgjerrig statuen

Hilsningsvers for bruk under utnevnelsen av Æres Nysgjerrig

Som 100 års jubileums prosjekt i 2005 har vi valg å få i stand Holmestrand sitt 1000 års sted.
Du kan lese mer om dette prosjektet her: www.nysgjerrig.no
Målet ble nådd. Sammen med gode hjelpere har vi samle inn kr. 1 053 503,-


 

Æres Nysgjerrig 2023 ble tildelt IS Botneløyper

Bilde av Tore Kallestad, Rotary president Elin Merethe Blakstad og Hans Petter Narverud

Æresnysgjerrig er en hedersbevisning som deles ut av Holmestrand Rotaryklubb til en person eller organisasjon som har gjort en synlig og samfunnsnyttig innsats i Holmestrand eller Hof.  

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet. Den som tildeles Æresnysgjerrig må ha arbeidet og virket i samsvar med Rotarys formål.  

Kunstverket Nysgjerrig er plassert på Holmestrands 1000års sted. Å bidra til 1000års stedet var Holmestrand Rotaryklubbs prosjekt for å markere at Rotary Internasjonal var 100 år i 2005. 

Æresnyskjerrigprisen deles i år ut til en organisasjon for mangeårig iherdig dugnadsarbeid for å tilrettelegge løyper i Botnemarka og på jordene når forholdene ligger til rette for det. Disse gjør en enorm frivillig innsats for trivsel og folkehelse.

Årest Æresnyskjerrig er IS Botneløyper representert ved

Tore Kallestad og Hans Petter Narverud

Gratulerer med Æresnyskjerrigprisen!

 

Æres Nysgjerrig 2022 ble tildelt Ulf Sundling

Æres Nysgjerrig 2021 ble tildelt HOT (Holmestrand og omegn turistforening)
I år har Holmestrand Rotary Klubb bestemt at prisen skal deles ut til HOT som under pandemien har arrangert veldig mange aktiviteter for flere ulike aldersgrupper og for deres innsats for friluftslivet i Holmestrand over veldig mange år. Mer om begrunnelsen finner du i artikkelen under fra Jarlsberg Avis.    Omtale i Jarlsberg Avis   


Æres Nysgjerrig 2020 ble tildelt Siw Urå
I år har Holmestrand Rotary Klubb bestemt at prisen skal deles ut til Siw Urå er grunnlegger av «Danseløven» ballettskole i Holmestrand
og leder av denne i 25 år. I år kan altså Siw og «Danseløven» feire 25-års jubileum !
Her er begrunnelsen for utdelingen av denne Æres Nysgjerrig prisen.
        Omtale i Jarlsberg Avis   

 

Æres Nysgjerrig 2018 ble tildelt Fred Nordseth fra Eidsfoss
I år har Holmestrand Rotary Klubb bestemt at prisen skal deles ut til en person som i 40 år har stått i spissen for å gjenreise
 det stolte og staute industri og bygdesamfunnet Eidsfoss.

Her er begrunnelsen for utdelingen av denne Æres Nysgjerrig prisen.         Omtale i Jarlsberg Avis   


Æres Nysgjerrig 2016 ble tildelt Jan Gunnar Flannum
Prisvinneren har bidratt til å ivareta og spre informasjon om håndverkeres historie og kulturelle betydning
 for vårt nærområde. I tillegg er årets prisvinner en positiv og humørfylt kar,
sa Rotary-president Svein Otto Schjerven.
Omtale i Jarlsberg Avis   


                                                                                                                             Foto: Pål Nordby i Jarlsberg Avis


Æres Nysgjerrig 2015 ble tildelt Gunnar Brekke
for lang og tro innsats i HIF.  Prisen ble delt ut av
Svein Otto Schjerven
Omtale i Jarlsberg Avis   


                                                                            Foto fra Jarlsberg Avis

Æres Nysgjerrig 2014 ble tildelt Arnstein Roch Øverland
for sitt brennende engasjement for Holmestrand og byens musikkliv

Utdelingen foregikk under den offisielle åpningen av Kulturfestivalen den 14. Juni 2014.
Omtale i Jarlsberg Avis                            Tale som ble holdt i forbindelse med overrerkkelsen


Æres Nysgjerrig 2013 ble tildelt Runar Bekkeseth som i alle år vært drivkraften
i drift og utvikling av Breimyranlegget, som pr. i dag fremstår som et av
de flotteste rekrutteringsanleggene i landet for skihoppere.

Utdelingen foregikk under den offisielle åpningen av Kulturfestivalen den 8. Juni 2013.
Omtale i Jarlsberg Avis 11. juni 2013

Runar Bekkeseth mottar Æres Nysgjerrig prisen fra Holmestrand Rotary klubb sin
President Jan-Arne Rønningen og Ole Hermann Nordby

Talen som ble holdt av President Jan-Arne Rønningen

Hilsings ord til prisvinneren fra Ole Hermann Nordby
som på vegne av Holmestrand Rotaryklubb og byens befolkning
takket for det utrolige flotte arbeidet som Runar har nedlagt på Breimyranlegget.
 

Æres Nysgjerrig 2010 ble tildelt  Edel Marie Haukeland for hennes store arbeide
med å skape og utvikle byens flotte kirke til KulturYkirken
Omtale i Jarlsberg Avis 15. juni 2010    Omtale i Tønsberg Blad 14. juni 2010

Dette var en populær vinner som høstet stor applaus under utdelingen
Under den offisielle åpningen av Kulturfestivalen den 12. Juni 2010 fant denne utdelingen sted.

Begrunnelsen for utdelingen av en Æres Nysgjerrig til Årets prisvinner er et kjent navn i byens kulturliv.
Prisvinneren har vært en ideskaper og en drivkraft utenom det vanlige i en årrekke.
Vedkommende har står for nytenking og har skapt nye møteplasser for sang, musikk, kultur med stor bredde.

Edel Marie Haukeland mottar Æres Nysgjerrig prisen fra Holmestrand Rotary klubb sin President Jan Sollid

Hilsings ord til prisvinneren fra Jan Sollid: På vegne av Holmestrand Rotaryklubb og byens befolkning takker vi for det utrolige flotte arbeidet som du har nedlagt
 i å skape begrepet KulturYkirken. Det er du som har vært drivkraften hele tiden og det aller meste arbeidet har du selv stått for.
 
Du har holdt på med dette arbeidet siden 2005 og snart gjennomført ca 100 arrangementer fra alle sider innen kultur som klassiske konserter med
Strykekonsert Berlin Master Soloists til temaer som omhandler Internasjonalt helsearbeid i krig og konflikt. Både frokost, lunch og kveldsarrangementer.

Du sørger for å engasjere kunstnerne, Du designer og lager plakaten på din kjære Mac, Du holder Internett siden www.kulturkirken.no alltid oppdater,
Du henger opp plakatene, Du selger billettene og Du ledere arrangementene med en iver og utstråling som gjør at vi er blitt veldig glade i deg
og du er blitt vår alles EDEL. Tusen takk.

 

Æres Nysgjerrig 2009 ble tildelt Roar Grønvold
Populær vinner – flott markering
Omtale i Jarlsberg Avis 9. juni 2009     Omtale i Tønsberg Blad 8. juni 2009

Da Kulturfestivalen åpnet 6. juni, strålte byen! Sola var der! En smilende lokalbefolkning også - kulturkreftene inklusive. Og – ikke minst – den opplagte og energiske Roar Grønvold.

Lite visste han at kåringen av ham selv som årets Æresnysgjerrig var nært forestående.
Derfor ble Grønvold både overrasket og rørt da Rotarys president, Lars Tveito orienterte om æresnysgjerrigprisen, og så røpet at årets prismottaker nettopp ble Kulturfestivalens ildsjel og drivkraft: Roar Grønvold selv.

Overrekkelsen ble trivelig og høytidelig. Den symbol-sterke steinstatuetten Grønvold fikk, gir prisen tyngde i dobbelt forstand. I år fulgte også et pent innrammet diplom med, nydesignet av Hans Petter og med nysgjerrigvers av Ivar Jon.
Et eksemplar av det nye diplomet ble rett etterpå også forært fjorårets vinner, Tove Bringaker.

Roar Grønvold takket beveget for ”æren”. Han fastslo at konkurransemannen i ham sørget for så vel motivasjon som glede i arbeidet med Kulturfestivalen. -Holmestrand trenger en Kulturfestival, fastslo han. For byen og oss som bor her gir utsagnet håp om at Grønvold har ambisjoner om fortsatt, kulturell innsats.

Den respekterte vinneren, solskinnsdagen og det gode publikumsfremmøtet medvirket til at prisoverrekkelsen
ble en flott markering – også for Holmestrand Rotarty Klubb. En rørt og begeistret Roar Grønvold får her prisen fra Rotarys president, Lars Tveito.


Prisvinneren i samtale med Lars og ordfører Johan Svele


Folk og fest og Roar Grønvold.


Begrunnelsen for utdelingen av Æres Nysgjerrig til Roar Grønvold er:
Hans mangeårige virke som trener og ungdomsarbeider og hans fremragende innsats for
Holmestrand Kulturfestival som leder siden 2006.

ÆresNysgjerrig ble tildelt Thove Bringaker
på åpningen av kulturfestivalen 7. juni 2008
Hilsningsvers for bruk under utnevnelsen av ÆresNysgjerrig

Omtale i Jarlsberg Avis 10. juni 2008     Omtale i Tønsberg Blad 07062008


Thove Bringaker ble tildelt Holmestrand Rotary klubb sin ÆresNysgjerrig for sin store innsats for å hjelpe de
de svakeste i samfunnet og for sine store innsats for at våre to badeparker Dulpen og Hagemann
har blitt satt i stand slik at de i dag fremstår som to hyggelige steder å oppholde seg.
Statutter for utdeling av ÆresNysgjerrig                     Her finner du mer info om Nysgjerrig statuen