Vår mail adresse er holmestr@rotary.no
Holmestrand Rotaryklubb har 57 medlemmer. Vi har holdt på siden 1949
 
Info om tilgang til Rotary sin matrikkel
 
Vi har våre møter på Tirsdager kl. 19.00 hvis vi ikke er på et bedriftsbesøk o.l.

 

             President for klubbåret 2022/2023
(fra 01.07.2022 til 31.06.2023)

Selma Hadzic

Mobil 994 47 661
 

Mail

 

 

YRKESKODEKS for ROTARIANERE:

1.
Jeg ser mitt yrke som en mulighet til å gagne andre

2.
Jeg er trofast mot de etiske retningslinjer for mitt yrke,
mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet